Dezabiye

Spread the love
Lari a san kilòt 
Yon gwo Rigòl San 
Ap koule nan Janm li 
Gen moun ki di se anemi 
Gen lòt ki di se emoraji 
Mwen m di 
Se Leta K ap feraye 

                              Aby, 14 avril 2020

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *