Nèg dous mwen

Nég dou sous mwen!! Doudous mwen Ké brize m nan chemen jennen!!