Opinyon | Aktivite seksyѐl ou pa...

Lotrejou, m te tanmen yon konvѐsasyon ak yon zanmi sou yon atik « the guardian » te pibliye 30 avril…