Rèv Zili a

Zili pa t vle reponn, li pat konn sa l te dwe reponn, tout evenman ane pase yo dekouraje l.…