Pwezi nanm mwen

Dèyè souri m make chagrenPawòl pap janm ka eksprimeM ap chante pandan nanm mwen ap kriyeAnmwey! Sekou ! pou yon…