Formation pour le renforcement des organisations...

Dans le cadre du projet « Renforcement, structuration et professionnalisation des organisations féministes de la société civile haïtienne », initié…

Magounda, yon gwoup fanm ayisyèn ki...

Gwoup lan rele Magounda. L ap fè pwomosyon pou kilti ayisyèn lan pa mwayen mizik , dans epi chan tradisyonèl…