Piman Zwazo

Lè kòd lonbrik ou depatchaNan bese triye desepsyonChak miyèt ap taye banda nan lakou agwePou patinen figi w Lè kanòt…