Bannann

Avni tout site pann Nan makout mazaka peyizan Tout vil yo pèdi somèy Kote fatra bay akolad